መደበኛ የተቀማጭ ሂሳብ
Ordinary Saving account
መደበኛ የተቀማጭ ሂሳብ <br>Ordinary Saving account

መደበኛ የተቀማጭ ሂሳብ
Ordinary Saving account

 • ሁሉም አባላት በህብረት ስራ ማኅበሩ ወስጥ አባል ሁነው እስከቀጠሉ ድረስ መደበኛ ቁጠባቸውን ማቋረጥ አይችሉም፡፡
 • የመደበኛ ቁጠባ መጠን በጠቅላላ ጉባኤ የተወሰነ ለሁሉም እኩል የሆነ 500 ብር ነው፡፡ለመደበኛ ቁጠባ 7% ወለድ ይታሰብለታል፡፡
 • በተከታታይ ሶስት ወር ያልቆጠበ በፈቃደኝነት እንደተሰናበተ ይቆጠራል፡፡
 • ይህ ቁጠባ ለብድር እንደ ቅድመቁጠባ ያገለግላል፡፡
 • ወጭ ሚሆነውም በጠቅላ ጉባኤ አባላቱ በሚወስኑት ወሳኔ ይሆናል፡፡
የህጻናት የተቀማጭ ሂሳብ
Child Account
የህጻናት የተቀማጭ ሂሳብ<br>Child Account

የህጻናት የተቀማጭ ሂሳብ
Child Account

 • ለህጻናት የሚቆጠብ የተሸለ ወለድ የሚታሰብለት
 • ከመደበኛ የቁጠባ ሂሳብ የበለጠ ወለድ ይሰጣሉ
 • ለልጅዎ የቁጠባ ባህልን የሚያስተምሩበት
ለመኪና የሚቆጠብ
Car Saving
ለመኪና የሚቆጠብ<br>Car Saving

ለመኪና የሚቆጠብ
Car Saving

 • መኪና መግዛት የሚፈልጉ አባሎቻችን የሚቆጥቡት የቁጠባ አይነት ነው፡፡
 • በዚህ ቁጠባ አንድ አባል ከ1.5 እስከ 2 ሚሊዮን ብር ድረስ መበደር ይችላል፡፡
 • ብድሩን ለማግኘት አባሉ የሚወስደውን የብድር መጠን 20% ሳይቆራረጥ መቆጠብና 10% ሸር መግዛት ይኖርበታል ወይም በአንድ ጊዜ መጀመሪያ ቆጥቦ ጊዜ ገደቡን ጠብቆ መበደር ይቻላል::
 • ለብድሩ ዋስትና የሚገዛው መኪና ይሆናል፡፡ ህብረት ስራ ማህበሩ በቂ ሀብት ካለዉ ከጊዜ ገደቡ ቀድሞ ሊያበድር ይችላል፡፡
ለቤት የሚቆጠብ
Home Saving
ለቤት የሚቆጠብ<br>Home Saving

ለቤት የሚቆጠብ
Home Saving

 • ቤት መግዛት የሚፈልጉ አባሎቻችን የሚቆጥቡት የቁጠባ አይነት ነው፡፡
 • በዚህ ቁጠባ አንድ አባል እስከ 3 ሚሊዮን ብር ድረስ መበደር ይችላል፡፡
 • ብድሩን ለማግኘት አባሉ የሚወስደውን የብድር መጠን 15% ሳይቆራረጥ መቆጠብና 10% ሸር መግዛት ይኖርበታል ወይም በአንድ ጊዜ መጀመሪያ ቆጥቦ ጊዜ ገደቡን ጠብቆ መበደር ይቻላል::
 • ለብድሩ ዋስትና የሚገዛው ቤት ይሆናል፡፡ ህብረት ስራ ማህበሩ በቂ ሀብት ካለዉ ከጊዜ ገደቡ ቀድሞ ሊያበድር ይችላል፡፡
የውስን ጊዜ ቁጠባ እስከ አንድ አመት
Fixed Time Deposit up to one year
የውስን ጊዜ ቁጠባ እስከ አንድ አመት<br>Fixed Time Deposit up to one year

የውስን ጊዜ ቁጠባ እስከ አንድ አመት
Fixed Time Deposit up to one year

 • ከብር 50,000.00 እስከ ብር 99,000.00 ከሆነ 10 %
 • ከብር 100,000.00 እስከ ብር 199,000.00 ከሆነ 10.5 %
 • ከብር 200,000.00 እስከ ብር 499,000.00 ከሆነ 11 %
 • ከብር 500,000.00 እስከ ብር 999,000.00 ከሆነ 12 %
 • ከብር 1,000,000.00 እስከ ብር 1,999,000.00 ከሆነ 13.5 %
 • ከብር 2,000,000.00 በላይ ከሆነ 14 % ይሆናል።
የውስን ጊዜ ቁጠባ እስከ ሁለት አመት እና ከዛ በላይ
Fixed Time Deposit up to two years and above
የውስን ጊዜ ቁጠባ እስከ ሁለት አመት እና ከዛ በላይ<br>Fixed Time Deposit up to two years and above

የውስን ጊዜ ቁጠባ እስከ ሁለት አመት እና ከዛ በላይ
Fixed Time Deposit up to two years and above

 • ከብር 50,000.00 እስከ ብር 99,000.00 ከሆነ 11 %
 • ከብር 100,000.00 እስከ ብር 199,000.00 ከሆነ 11.5 %
 • ከብር 200,000.00 እስከ ብር 499,000.00 ከሆነ 12 %
 • ከብር 500,000.00 እስከ ብር 999,000.00 ከሆነ 13 %
 • ከብር 1,000,000.00 እስከ ብር 1,999,000.00 ከሆነ 13.75%
 • ከብር 2,000,000.00 በላይ ከሆነ 14.5 % ይሆናል።